سکوبندی و ساخت اتاق هایpcr

شرکت آزما سلول متناسب با بودجه مراکز ، کلیه کارهای سکوبندی ، اتاقک سازی متناسب با فضا بصورت تخصصی ارائه می دهد .

سکوبندی هوایی

سکوبندی زمینی

اتاق تمیز

اتاقک مخصوص PCR

اتاق فشار مثبت و منفی

 اتاق مخصوص پاتولوژی ، فایل مخصوص آرشیو پاتولوژی

 اتاق نمونه گیری

سکوبندی و ساخت اتاق هایpcr

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

    Archives

      Categories

      • هیچ دسته‌ای پیدا نشد